autocasco-online.pl

Dla firm - szkolenia BHP

Na czym polegają usługi zewnętrznej firmy BHP? 

Zewnętrzna firma BHP opiera swoje działania na wspieraniu instytucji oraz przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyspecjalizowani pracownicy BHP przeprowadzają szkolenia BHP wstępne oraz okresowe dla wszystkich pracowników, dokonują oceny ryzyka zawodowego, a w sytuacji, gdy pojawi się w jakimś miejscu ryzyko wypadku, dokonują potrzebnych zmian. Ponadto specjaliści BHP dbają o ochronę przeciwpożarową na terenie obiektów, które należą do współpracujących z firmą BHP przedsiębiorstw oraz instytucji. Ochrona przeciwpożarowa polega między innymi na dokonywaniu przeglądów obiektów, sporządzaniu protokołów, dbaniu o stan sprzętu gaśniczego oraz weryfikacji tego stanu, a także instruowaniu pracowników, w jaki sposób należy się zachowywać w razie pojawienia się pożaru. Pracownicy BHP, którzy uczestniczą w funkcjonowaniu zakładu pracy, sprawiają, że zwiększa się poziom zaufania personelu do pracodawcy. Dzieje się tak dlatego, że zatrudniony personel jest świadomy zagrożeń czyhających w miejscu pracy i docenia starania kadry kierowniczej, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz higienę pracy. Pracownicy BHP sprawiają, że w każdej firmie i instytucji panuje po prostu lepsza atmosfera.

bhp poznań

Na czym polegają szkolenia BHP? 

Każdy zakład pracy w Polsce jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podobnie każdy pracownik ma obowiązek przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP, zanim przystąpi do wykonywania czynności zawodowych. Szkolenie, które każdy nowy pracownik musi przejść, nazywa się szkoleniem wstępnym. Szkolenie wstępne dzieli się na szkolenie ogólne oraz stanowiskowe. Szkolenie ogólnie dotyczy przepisów oraz zasad, które przydadzą się podczas przebywania na terenie obiektu pracodawcy, natomiast szkolenie stanowiskowe dotyczy konkretnego miejsca, w którym pracownik wykonuje czynności zawodowe. Dla przykładu konkretna maszyna w zakładzie produkcyjnym może być stanowiskiem, o którym mówi szkolenie. Każdy pracownik jest również zobowiązany do przejścia szkoleń okresowych po pewnym czasie bycia zatrudnionym. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzane przez specjalistów z firmy BHP przeprowadzane są z dydaktycznym podejściem, a prowadzący wspierają się często materiałami filmowymi oraz przytaczają różne sytuacje, które znają z innych zakładów pracy. Dzięki wykorzystaniu tego typu zasobów pracownicy, którzy przechodzą szkolenia BHP, mogą uniknąć wielu zagrożeń, które pojawiły się w innych zakładach pracy.